You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Brza Pošta

Brza Pošta je usluga koja podrazumijeva preuzimanje pošiljke na adresi koju odredi pošiljatelj ili predaju pošiljke u poštanskom uredu.

Usluga je namijenjena privatnim i poslovnim korisnicima koji šalju ili primaju bilo koju vrstu pošiljke.

Brza Pošta je brza, pouzdana i fleksibilna usluga HP Mostar. Iskustvo, kvalitetna infrastruktura, razgranata distribucijska mreža, te praćenje najnovijih trendova garancija su da Brza pošta može odgovoriti svim zahtjevima tržišta kada je u pitanju usluga ˝od vrata do vrata˝.

Sve pošiljke Brze Pošte moguće je pratiti putem web servisa za praćenje pošiljaka ili jednostavnim skeniranjem QR koda.

 

Sve detalje o usluzi Brza Pošta možete pronaći na www.brzaposta.ba