You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x
Slika zaglavlja

Obavještavamo korisnike naših usluga da je utorak, 9. 5. 2023. neradni dan na području Republike Srpske odnosno neradni je dan u Poštama Srpskim.

U skladu s tim rokovi dostave pošiljaka Brze pošte su sljedeći:

RB

Prijam Brze pošte u HP Mostar

Brza pošta na dostavi Pošte Srpske

1.

8. 5. 2023. ponedjeljak

10. 5. 2023. srijeda

2.

9. 5. 2023. utorak

11. 5. 2023. četvrtak