You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x
Slika zaglavlja

Obavještavamo korisnike naših usluga da je ponedjeljak, 21. 11. 2022. neradni dan na području Republike Srpske odnosno neradni je dan u Poštama Srpskim.

U skladu s tim rokovi dostave pošiljaka Brze pošte su sljedeći:

 

Prijam Brze pošte u HP Mostar

Brza pošta na dostavi Pošte Srpske

19.11.2022.

(subota)

22.11.2022.

(utorak)

21.11.2022.

(ponedjeljak)

23.11.2022.

(srijeda)