You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar je jedna od tri javna poštanska operatora u Bosni i Hercegovini. S našom raširenom distributivnom mrežom širom zemlje, osnovne poslovne aktivnosti Hrvatske Pošte Mostar uključuju prijenos pisama, paketa, predmeta te usluge Brze pošte koja isporučuje pošiljke unutar 24 sata na području cijele BiH. Pored logistike za isporuku poštanskih pošiljaka, HP Mostar ulaže kontinuirane napore u pružanju velikog broja financijskih, maloprodajnih, marketinških, digitalnih i drugih usluga. Izdanja poštanskih maraka HP Mostar na brojnim svjetskim filatelističkim natjecanjima osvojila su razne nagrade i bila prepoznata od strane ljubitelja ovog kraljevskog hobija.