You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Hrvatska pošta Mostar jedna je od tri javne poštanske administracije u Bosni i Hercegovini i počela je s djelovanjem 1993. godine kao dio poduzeća Hrvatska pošta i telekomunikacije-HPT. Od 1. siječnja 2003. godine Hrvatska pošta postala je samostalna poštanska administracija. Djelovanje Hrvatske pošte Mostar kao poštanske administracije u Bosni i Hercegovini regulirano je i Zakonom o pošti Federacije Bosne i Hercegovine.