You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Život Gabriela Jurkića, njegovo posvećenje umjetnosti i stvaralački duh nemoguće je predstaviti u nekoliko riječi. Njegova djela nadživjela su svoje vrijeme, odišu i prenose poeziju slavljenja lijepoga i čudesnoga. Obilježavajući 40. obljetnicu smrti Gabrijela Jurkića HP Mostar izdala je prigodnu poštansku marku s osebujnim djelom pod nazivom "Snježna idila“ iz 1920. godine iz ciklusa "Zima“, koje ga nesumnjivo svrstava u istaknute predstavnike moderne. 

Gabrijel Jurkić rođen je 24. 3. 1886. u Livnu gdje je završio pučku i trgovačku školu. Nakon toga odlazi u Sarajevo gdje polazi Srednju tehničku školu koju napušta s nakanom da se posveti slikarstvu. Od 1906. godine đak je slikarske škole Bele Čikoša Sesije i Mencija Clementa Crnčića, a već 1907. s Napretkovom potporom upisuje Privremenu višu školu za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu. Godine 1908. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Beču gdje je primljen u IV. godište slikarskoga odjela, a u specijalnoj školi Kazimira Pochwalskoga od 1909. do 1911.  izučava segment  "Studija umjetnosti bosanske historije“. 

Nakon bečkih studija vraća se u Sarajevo gdje boravi do 1956. kada se sa suprugom Štefom preseljava u Franjevački samostan Gorica u Livnu gdje ostaje do svoje smrti 25. 5. 1974. Zbog slaboga vida prestao je slikati oko 1966., a 1970. godine nagrađen je Zlatnom plaketom Udruženja likovnih umjetnika BiH kao jedan od petorice doajena bh. umjetnosti. U znak zahvalnosti Franjevačkom samostan Gorica u Livnu ostavio je dio svoga umjetničkog opusa: dvjestotinjak slika i oko šest tisuća crteža, skica i krokija. Franjevci su opravdali povjerenje, sačuvali njegov plodan umjetnički rad te dio predstavili u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno.

 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je prigodnu poštansku marku u arku od 4 marke, žig i omotnicu prvoga dana (FDC).