You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Pismo je pismovna pošiljka koja sadrži pisano priopćenje u zatvorenoj omotnici ili drugom omotu bez označene vrijednosti, kao i svaka druga pismovna pošiljka koja u pogledu dimenzija i mase odgovara uvjetima propisanim za pismo i ako ne sadrži pisano priopćenje. 

Pismo mora biti zatvoreno tako da mu je sadržaj dobro zaštićen od mogućih oštećenja u tijeku prijenosa i da se, bez vidljivog traga na omotu, odnosno omotnici, sadržaj ne može izvaditi ni oštetiti. Iznimno, u otvorenoj omotnici može se primiti pismo koje sadrži čestitku ili razglednicu. 

Pismo može biti mase do 2 kg.