You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Preporučena pošiljka je poštanska pošiljka za koju se pošiljatelju daje potvrda o primitku pošiljke, a uručuje se primatelju uz potpis. Ova vrsta pošiljke se može pratiti preko sustava praćenja (track & trace) s brojem koji pošiljatelj dobije pri slanju (npr. RR123456789BA)