You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Vrijednosna poštanska pošiljka je pošiljka na kojoj je pošiljatelj označio vrijednost pošiljke brojkom i slovima u lijevom donjem dijelu adresne strane pošiljke. Iznos označene vrijednosti u konvertibilnim markama upisuje pošiljatelj latiničnim ili ćiriličnim pismom i arapskim brojevima, a ne smije biti upisan običnom olovkom. U međunarodnom poštanskom prometu prijamni poštanski ured je dužan navedeni iznos u KM preračunati i upisati iznos u DTS-u. Pošiljatelju se daje potvrda o primitku pošiljke, a primatelju se pošiljka uručuje uz potpis.