You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Dopisnica je pismovna pošiljka s otvorenim pisanim priopćenjem, a sačinjena je od kartona ili dostatno čvrstog papira u obliku pravokutnika. Dopisnica ne smije imati izbočene ili ispupčene dijelove.

Dopisnica se predaje otvorena i bez ovitka, a može biti presavijena samo u adresnom dijelu koji u tom slučaju mora biti zalijepljen.

Sve vrste razglednica smatraju se dopisnicama ako udovoljavaju uvjetima predviđenim za dopisnicu.