You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Paket je zatvorena poštanska pošiljka koja može sadržavati robu i druge predmete.

Pod paketskim uslugama podrazumijevaju se usluge prijema, prijenosa i uručenja paketa adresiranih na određenog primatelja.

Pošiljatelju se daje potvrda o primitku paketa, a primatelju se paket uručuje uz potpis.

Paketske usluge, kao jedan od servisa koje nudi Hrvatska pošta Mostar, namijenjen je fizičkim i pravnim osobama koje žele, na kvalitetan i siguran način, poslati robu i različite predmete primateljima u unutarnjem i međunarodnom poštanskom prometu.

Svi paketi u unutarnjem prometu moraju imati označenu vrijednost i s obzirom na vrijednost mogu biti: običan paket (označena vrijednost do 100,00 KM) i paket s označenom vrijednosti – vrijednosni paket (označena vrijednost veća od 100,00 KM).

Vrijednost sadržaja paketa mora biti označena brojkom i slovima u lijevom donjem dijelu adresne strane. Označena vrijednost mora odgovarati stvarnoj vrijednosti ili značaju sadržaja za pošiljatelja, o čemu pošiljatelj potpisuje izjavu na potvrdi o prijemu paketa.

U međunarodnom poštanskom prometu paket se može predati sa i bez označene vrijednosti.

U međunarodnom poštanskom prometu paketi se primaju samo za one zemlje koje to dozvoljavaju, sa uvjetima za prijam paketa koje su te zemlje usvojile.

Upute za pravilno  pakiranje paketa možete pogledati ovdje .