You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Poštansko poslovanje tradicionalno potiče inovacije kako bi se prilagodilo modernom načinu
života svojih korisnika. Kroz 5P – Pošalji, Primi, Posjeti, Plati i Pitaj.
 

P5 - Vama na usluzi!
Pošalji, Primi, Posjeti, Plati i Pitaj.

Otkrijte više o svakoj pojedinačnoj usluzi u nastavku teksta.

 

Pošalji

Pošalji

Ako šalješ pismo, paket ili novac sigurni smo da je Hrvatska pošta Mostar pravo mjesto za to. Usluga slanja Brza pošte 1323 ili slanja novca unutar BiH nikada nije bila pristupačnija. Iz najbližeg poštanskog ureda Hrvatske pošte Mostar pošalji pismo ili paket u cijeli svijet!

Poslati možeš:

 

Primi

Ako primaš pošiljku, novac ili mirovinu mreža poslovnica Hrvatske pošte Mostar najbolji je izbor. Putem aplikacije PostCash možeš primati novac izravno iz zemlja EU, UK, Norveške, Lihtenštajna ili Islanda. Novac je dostupan u preko 390 poštanskih ureda u BiH.

Primati možeš:

 

Posjeti

Pošta je mjesto koje korisnici rado posjećuju jer u mreži poslovnica Hrvatske pošte Mostar
mogu obaviti veliki broj poštanskih, financijskih, maloprodajnih, marketinških i drugih usluga.
Potraži i posjeti najbliži poštanski ured!

 

Plati

Ako imaš potrebu plaćanja računa, komunalnih naknada, platnih naloga, školarine i svega
ostalog mreža poslovnica Hrvatske pošte Mostar je najpovoljnije mjesto za vas. Sigurno i
pouzdano plaćajte na preko 80 lokacija.

Platiti možeš:

Pitaj

Hrvatska pošta Mostar dostupna je svim korisnicima preko dostavne mreže i mreže poslovnica. Također smo dostupni i preko Službe za korisnike na besplatni info telefona 080 088 088 i online na društvenim mrežama: