You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Usluge mjenjačkih poslova

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar obavlja mjenjačke poslove u 38 poštanskih ureda na području BiH.
U poštanskim uredima obavlja se otkup i prodaja papirnatog efektivnog stranog novca, navedenog u tečajnoj listi ASA Banke - Naša i snažna.
Mjenjački poslovi obavljaju se u ime i za račun ASA Banke - Naša i snažna d.d. Sarajevo.
 
Prodaju efektivnog stranog novca poštanski uredi obavljaju iz dnevno otkupljenog efektivnog stranog novca.
 
Poštanski uredi u kojima se pružaju usluge mjenjačkih poslova:
 
Broj poštanskog ureda Poštanski ured
80270 Bosansko Grahovo
72260 Busovača
88300 Čapljina
88260 Čitluk
76233 Domaljevac
80260 Drvar
88340 Grude
70101 Jajce
71250 Kiseljak
71260 Kreševo
80320 Kupres
80101 Livno
80202 Livno (Metropolis)
80205 Livno (Ivanović)
88320 Ljubuški
88322 Ljubuški (Namex)
88266 Međugorje
88000 Mostar
88105 Mostar - Avenija
88125 Mostar (Mepas Mall)
88390 Neum
72290 Novi Travnik
72295 Novi Travnik (TDizel)
76290 Odžak
76270 Orašje
76281 Orašje
88240 Posušje
88440 Prozor-Rama
88360 Stolac
88220 Široki Brijeg
88221 Široki Brijeg (Namex)
80240 Tomislavgrad
80246 Tomislavgrad (Baković)
70280 Uskoplje
74230 Usora
76275 Vidovice
76250 Vitez
72230 Žepče