You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Sekogram je otvorena pošiljka koja sadrži pismo sa znakovima namijenjenim slijepim osobama, kliše sa znakovima sekografije te zvučni zapis ili specijalni papir namijenjen slijepim osobama, uz uvjet da ga predaje na prijenos neka ustanova za slijepe ili da je upućen toj ustanovi.

Sekogram može biti mase do 7 kg, a veličine moraju biti istovjetne veličinama određenim za pismo. U desnom gornjem kutu adresne strane sekograma pošiljatelj je obvezan staviti ili upisati oznaku "SEKOGRAM" u unutarnjem prometu, a "CECOGRAMME" u međunarodnom.