You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

U naselju Služanj pored Čitluka od ranije je poznato grobište stećaka (biliga) koje se nalazi u današnjem katoličkom mjesnom groblju i u njegovoj neposrednoj blizini. Unutar groblja ležala je jedna škrinja, koja je bila dobrim dijelom utonula u zemlju, jer je bilo očito da je pala s postolja. Uz malo više truda bilig je 2013. uspravljen i postavljen na ploču. Uspravljeni bilig, u obliku visoke škrinje s kosim stranama prema bazi s postoljem, zaista je impozantnih dimenzija: visina 209 cm, širina 149 cm i debljina 69 cm. Sa svih strana ukrašen je visokim i vitkim arkadama. Arkade na gornjem dijelu imaju križ, a na vrhu potkovičasto udubljenje gotova kružna oblika. Na vrhu spomenika sa svih strana uklesan je reljefni friz, koji se sastoji od crte u obliku užeta i spiralnih vitica loze s trolistom.
Ispod arkada s južne strane otkriven je natpis pisan humčicom (ćiriličnim pismom u Humskoj Zemlji). Natpis je uklesan u jednom redu i glasi: СИ БИЛЕГЬ УГРИНА ВРАТУШИЋА / Si bileg Ugrina Vratušića / Ovo (je) bilig Ugrina Vratušića. Prezime je s etimološke strane jasno, najvjerojatnije izvedenica od nadimka Vratuša, čovjek istaknuta (duga) vrata. I ovaj natpis, između ostaloga, svjedoči o ukorijenjenosti pučkoga naziva bilig u Humskoj zemlji odnosno Hercegovini, umjesto umjetnoga stećak. Natpis i bilig mogu se datirati u drugu polovicu XV. stoljeća. (Radoslav Dodig)

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je redovitu poštansku marku u arku od 20 maraka, žig i omotnicu prvoga dana (FDC).