You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Vitkov stećak, srednjovjekovni nadgrobni spomenik, bio je najljepši i najbogatiji stećak nekropole Barevište koja se nalazi u okolici Širokog Brijega (Mokro). Stećak u obliku sljemenjaka, s podnožjem na kojemu je natpis „a se leži vitko na svomь plemenitomь“ (ovdje leži vitko na svom plemenitom), danas se nalazi ispred Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu kamo je odnesen šezdesetih godina prošloga stoljeća.

Vitkov stećak je u obliku sljemenjaka oko kojega je isprepleten ukras s trolisnom lozicom, a datira iz 14. ili 15. st. Na stećku se nalazi natpis pisan hrvatskom ćirilicom te tri figuralna ukrasa: muška figura, kolo i lov na jelene. Prvi je to spomen nekog imena u širokobriješkom kraju, a ime Vitko svjedoči o naslijeđenoj slavenskoj imenskoj baštini. Natpis je pisan narodnim jezikom s utjecajem crkvenoslavenskoga i prenosi snažnu poruku srednjovjekovnoga čovjeka.

Scena lova na jelene prikazuje lovca na konju, u pratnji pasa, koji kopljem ubija jelena. Druga scena prikazuje kolo s dva muškarca i dvije žene u dugim haljinama koji drže jedni drugima ruke na ramenima. Muška figura na bočnoj strani stećka prikazana je s podbočenom desnom i uzdignutom lijevom rukom. 

Godine 2020. u dvorištu škole u Mokrom postavljena je replika Vitkovog stećka.

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je 1 prigodnu poštansku marku u arku od 8 maraka, žig i omotnicu prvoga dana (FDC). Marke i prateći materijali mogu se kupiti i online na www.epostshop.ba