You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Pod okriljem PostEuropa izdaju se posebne marke s EUROPA logom koje svake godine imaju jedinstvenu središnju temu za sve članice. Tema za 2014. je narodni glazbeni instrumenti, a HP Mostar predstavit će hercegovačke diple i dvojnice, instrumente koje su izrađivali i svirali naši preci, a koje se sviraju i danas.
Hercegovačke diple su dvostruke svirale koje na obje strane imaju jednak broj rupica i pričvršćene su na mješinu od štavljene životinjske kože (kozje ili ovčje). Na vratnom dijelu dipala postavlja se glava od javorova ili zovina drveta s dvojnicama u koje se umeću dva piska. Kao ukras na prednje i jednu zadnju nogu stavljaju se veprove kljove, dok se na jednu zadnju nogu i analni otvor stavlja ukrasna drvena kutija promjera 10 - 12 cm da se mijeh zatvori. Na središnji dio trbušnog dijela ugrađuje se puhaljka koja ima nepovratni ventil. Specifičnost svirke na hercegovačkim diplama je da se melodijska pratnja svira na gornja dva ili tri reda rupica, a melodija se svira na donjim preostalim redovima rupica. 

 

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je 2 prigodne poštanske marke u arku od 8 maraka + 2 vinjete, mali arak od 4 marke, žig i omotnicu prvoga dana (FDC).