You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x
Pod okriljem PostEuropa izdaju se posebne marke s EUROPA logom koje svake godine imaju jedinstvenu središnju temu za sve članice. Tema za 2014. je narodni glazbeni instrumenti, a HP Mostar predstavit će hercegovačke diple i dvojnice, instrumente koje su izrađivali i svirali naši preci, a koje se sviraju i danas.
Dvojnice ili hercegovačka svirala u stvari su dvije svirale koje su napravljene u jednom komadu drveta tako da se obje mogu svirati istovremeno. Najčešće se izrađuju od suhog drveta javora, šljive, trešnje, drijena ili kljena. Svaka šupljina ima labijalan otvor, udaljen nekoliko centimetara od gornjeg kraja, u kojemu su smješteni piskovi od jasenova drveta. Rupe za prebiranje izbušene su usporedno, na jednoj strani tri ili četiri, a na drugoj četiri do pet. Melodija na dvojnicama uvijek je dvoglasna, a maksimalno se može odsvirati do šest tonova pojedine oktave.
 
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je 2 prigodne poštanske marke u arku od 8 maraka + 2 vinjete, mali arak od 4 marke, žig i omotnicu prvoga dana (FDC).