You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Prvi razvojni oblik leptira je jaje u kojemu se razvija mlada ličinka (gusjenica) koja se, prije nego što se zakukulji, pričvrsti na zaštićenu mjestu. Kada se leptir izvuče iz kukuljice, raširi krila da se osuše i već je spreman za let.

            Hrvatska pošta Mostar predstavlja četiri vrste dnevnih leptira koji obitavaju na području BiH. Brodar sa žutim prugama (Pyrgus sidae Esper) potvrđen je na više lokaliteta i smatra se uobičajenom vrstom u Hercegovini. Dalmatinski okaš (Proterebia afra dalmata) pronađen je na lokalitetu Dobrići kod Buškog jezera. Panonska preljevalica (Apatura metis Freyer) zabilježena je u sjevernoj Bosni kod Srbca. Asmanova riđa (Melitaea britomartis Assmann) prvi put je zabilježena na lokalitetu Vještić Gora.

            Danji leptiri spadaju u najljepše životinjske skupine, ali su danas ugroženi djelovanjem čovjeka. Livade su najugroženija staništa, njihovim nestankom i nestankom tradicionalnog stočarstva nestaje i fauna koja je tu živjela.