You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Svake godine 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava s ciljem promicanja čitanja, izdavaštva i zaštitu intelektualnog vlasništva, a ove godine obilježava se i 625. obljetnica rođenja Johannesa Gutenberga. Njegov izum tiskarskog stroja izazvao je kulturnu revoluciju u Europi jer je zamijenio dotadašnje pisanje knjiga rukom.

Gutenberg je 1440. godine konstruirao drvenu prešu pomoću koje se dobivao otisak pritiskom ravne ploče preko lista papira. Izlivao je pojedinačna slova od metala i od slova sastavljao redove i stranice te 1455. godine objavio prvu tiskanu knjigu - Bibliju. Bila je tiskana u 100 do 200 primjeraka, na papiru i pergamentu i to na 1.282 folio stranice u 2 stupca po 42 retka.

Svjetski dan knjige i autorskih prava podsjeća da je važno pisati i čitati, ali je važno poštovati autorska prava, prava koje uživaju autori književnih djela i koje im daje isključivo pravo korištenja ili davanja odobrenja drugima za korištenja njihovog djela.

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je 1 prigodnu poštansku marku u arku od 8 maraka + vinjeta, žig i omotnicu prvoga dana (FDC). Marke i prateći materijali mogu se kupiti i online na www.epostshop.ba