You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru sagrađena je 1873. godine i predstavljala je jedan od simbola grada Mostara. Nalazi se na lokaciji Brankovac. Veleljepna, monumentalna i živopisna crkva posvećena Svetoj Trojici bila je jedan od najviših i najlepših pravoslavnih hramova na Balkanu. Hram je potpuno srušen u ratu 1992. godine. Hram je 15. juna 1992. granatiran, a onda zapaljen, a nedugo potom i miniran. 

Saborni hram Svete trojice građen je u periodu od 1863. do 1873. godine. Novac za gradnju dao je srpski živalj Mostara i okoline. Veliki prilog poslao je sultan Abdul Aziz, a dio novca darovan je iz Ruske Imperije. Graditelji crkve bili su hercegovac Spasoje Vulić i poznati neimar Andreja Damjanov Zografski iz Velesa.

Hram je Bazilikalne osnove, sa malim i malobrojnim otvorima, nadogradnja je vizantijskog stila sa šest nejednakih kupola na visokim ostakljenim tamburima, koji su osvijetljavali unutrašnjost. Zvonik koji je građen u baroknom stilu, atike sa gotičkim i orijentalnim šiljcima i bogata plastika oko otvora, bile su stilske karakteristike Crkve Svete Trojice u Mostaru.

Spoljne mjere crkve u osnovi su 26 x 45 m, visina centralne kupole je 30 m, a visina zvonika sa krstom je 45 m. Krajem 20. vijeka, centralnu kupolu i južni zid oslikali su grčki freskoslikari. Velika trodjelna kamena kapija, djelo arhitekte Momira Korunovića, izvedena je početkom 20. vijeka u stilu nacionalno-romantičarskog ekspresionizma.      

Obnova Crkve Svete Trojice započeta je 2010. godine. U crkvi je 1888. sahranjen mitropolit Leontije Radulović čije su mošti pronađene 2010. prilikom obnove crkve. Osvećenje i postavljanje krstova za obnovljenu crkvu bilo je 4. novembra 2018.  (Sveštenik Radivoje Krulj)

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je 1 prigodnu poštansku marku u arku od 8 maraka + vinjeta, žig i omotnicu prvoga dana (FDC). Marke i prateći materijali mogu se kupiti i online na www.epostshop.ba