You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Za radioamatere nikakve granice nisu prepreku. Svoja znanja i iskustva s područja tehnike i tehnologija stavili su u službu drugima, pomažući u održavanju komunikacije u kriznim situacijama (rat, nesreće, prirodne katastrofe). Njihov dan - Svjetski dan radioamatera obilježava se 18. travnja.

Zajednica radioamatera Herceg Bosne (ZRHB) dobrovoljna je i neprofitabilna udruga građana utemeljena 25. 3. 1993. godine u Širokom Brijegu. Djeluje i razvija svoju djelatnosti na području elektronike, radijskih i satelitskih komunikacija, a u svrhu razvoja, zaštite i promidžbe radioamaterizma i radioamaterske djelatnost u Bosni i Hercegovini. Kroz radioamaterske tečajeve i prezentacije uvodi mlade ljude u zanimljivo područje radio tehnike, elektronike, informatike i računalne tehnike što bitno doprinosi podizanju opće tehničke razine društva. Trenutno okuplja preko 12.000 članova koji su položili radioamatersku klasu i posjeduje jedan od najsuvremenijih komunikacijskih sustava veza u ovom dijelu Europe

Posjeduje analogne i digitalne radioamaterske repetitore koji pokrivaju veliki dio BiH. Zbog pouzdane repetitorske komunikacijske mreže često ih koristi Gorska služba za spašavanje, a u slučaju izvanrednih situacija (kao što je npr. pojava epidemije uzrokovane korona virusom) svoje resurse ustupaja Civilnoj zaštiti.

Članovi Zajednice radioamatera Herceg Bosne ostvaruju zapažene uspjehe na svjetskim natjecanjima radioamatera.

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je 1 prigodnu poštansku marku u arku od 8 maraka + vinjeta, žig i omotnicu prvoga dana (FDC). Marke i prateći materijali mogu se kupiti i online na www.epostshop.ba