You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x
Slika zaglavlja

Obavještavamo korisnike naših usluga da je privremeno obustavljen prijam poštanskih pošiljaka čiji je sadržaj roba, a koje su adresirane za Rusiju i Bjelorusiju. Prijam pismovnih pošiljaka koje sadrže dokumente se odvija nesmetano.

Razlog obustave pošiljaka s robom za navedene države je poremećaj u otpremi i organizaciji prijevoza poštanskih pošiljaka uzrokovan utjecajem izvoznih ograničenja uvedenih sankcijama Europske unije.

O svim promjenama i početku ponovnog prijama pošiljaka s robom za ove države bit ćete pravovremeno obaviješteni.