You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Neadresirana pošta

Nije uvijek potrebno imati adrese da dosegnete ciljane kupce svojom promidžbenom pošiljkom. Neadresirana pošta je usluga Hrvatske pošte d.o.o. Mostar kojom omogućujemo dostavu tiskanog reklamnog materijala na 140 000 kućanstava u Bosni i Hercegovini.
Usluga je namijenjena svim poduzećima, davateljima usluga ili proizvođačima, neovisno o njihovoj veličini i ciljanom tržištu.

Prednosti neadresirane pošte kao promidžbenog medija

Cjenik

Dimenzije, količine i masa