You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Univerzalne poštanske usluge moraju biti pod jednakim uvjetima dostupne svim korisnicima usluga na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Pod pismovnim uslugama podrazumijevaju se usluge prijama, prijenosa i uručenja pisama, dopisnica, tiskanica, sekograma i malih paketa.

Pod paketskim uslugama podrazumijevaju se usluge prijama, prijenosa i uručenja paketa adresiranih na određenog primatelja kojemu se paket treba uručiti.

Više na:

Pismo

Paket