You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Usluge prijema i slanja novca putem poštanskih uputnica

Poštanskom uputnicom se omogućuje prijenos novca od pošiljatelja do primatelja, poštanskom mrežom.

Poštanske uputnice mogu se koristiti u domaćem prometu, na cijelom području BiH.

 

Unutarnji promet (svi operatori):

Iznos (KM)   Naknada (KM)
od do  
0,01 15,00 1,00
15,01 5.000,00 3,30% od uplate, min 1,50 max 100,00