You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Naknade

Ovisno o utvrđenim nepravilnostima operater poštanskog prometa obavezan je korisniku usluga isplatiti odgovarajuču naknadu štete.

Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za datu uslugu. Za prekoračenje roka prijenosa poštanske pošiljke korisiku poštanskih usluga se samo vraća iznos naplaćene poštarine.

 
VRSTA POŠILJKE
ZA GUBITAK I POTPUNO OŠTEĆENJE ILI UMANJENJE SADRŽAJA POŠILJKE
ZA DJELIMIČNO OŠTEĆENJE ILI UMANJENJE SADRŽAJA POŠILJKE
ZA PREKORAČENJE ROKA PRIJENOSA POŠILJKE

PREPORUČENA POŠILJKA

Desetostruki  iznos naplaćene poštarine
Petostruki  iznos naplaćene poštarine
Iznos naplaćene poštarine

VRIJEDNOSNO
PISMO

Iznos označene vrijednosti
U iznosu  koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti
Iznos naplaćene poštarine
PAKET
Ukoliko je na pošiljci označena vrijednost iznos označene vrijednosti
Ukoliko je na pošiljci označena vrijednost u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, najviše do iznosa označene vrijednosti
Iznos naplaćene poštarine
   
Ukoliko na pošiljci nije označena vrijednost deseterostruki iznos naplaćene poštarine
Ukoliko na pošiljci nije označena vrijednost peterostruki iznos naplaćene poštarine
UPUTNICE
Isplata uputničkog iznosa po „duplikatu“ poštanske uputnice
-
Iznos naplaćene poštarine
EMS pošiljke
Ukoliko je na pošiljci označena vrijednost iznos označene vrijednosti
Ukoliko je na pošiljci označena vrijednost iznos stvarnog umanjenja sadržaja, a najviše do označene vrijednosti pošiljke
Iznos naplaćene poštarine
   
Ukoliko na pošiljci nije označena vrijednost deseterostruki iznos naplaćene poštarine
Ukoliko na pošiljci nije označena vrijednost peterostruki iznos naplaćene poštarine

 

Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za datu uslugu. Za prekoračenje roka prijenosa poštanske pošiljke korisiku poštanskih usluga se samo vraća iznos naplaćene poštarine.