You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Rokovi za uručenje poštanskih pošiljaka

Pod rokom uručenja poštanskih pošiljaka podrazumijeva se vrijeme od prijama poštanske pošiljke do uručenja primatelju.

Vrijeme prijama poštanske pošiljke utvrđuje se na temelju otiska žiga na potvrdi o primitku pošiljke, odnosno na pošiljci kada se ne daje potvrda o primitku pošiljke.  

Poštanski operator je obvezan poštanske pošiljke uručiti u slijedećim rokovima:  

1.    poštanske pošiljke koje se primaju i uručuju na području istog poštanskog centra, u roku od:  
   a)    jednog radnog dana za prioritetne i žurne pošiljke  
   b)    tri radna dana za sve ostale pošiljke
2.    poštanske pošiljke koje se primaju na području jednog, a uručuju na području drugog poštanskog centra ili drugog poštanskog operatora:  
   a)    dva radna dana za prioritetne
   b)    četiri radna dana za sve ostale pošiljke  

U rokove za uručenje ne računa se:  

1.    dan prijama pošiljke  
2.    vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja  
3.    vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje poštanskog operatora
4.    neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava poštanskih pošiljaka  

Ako je pošiljka primljena poslije zadnje otpreme pošiljaka iz poštanskog ureda rokovi se produljuju za jedan dan.
 
Rokovi za uručenje (isporuku) poštanskih pošiljaka u poštanskom uredu

U poštanskom uredu poštanske pošiljke se mogu preuzeti u slijedećim rokovima:  

1.    24 sata - ako pošiljka sadrži žive životinje
2.    5 radnih dana - za pošiljke za koje je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke  
3.    30 kalendarskih dana - ako je pošiljka adresirana na poste restante
4.    1 radni dan - za EMS pošiljke
 
Iznimno od odredbe iz stavka 1.  paket iz inozemstva može se preuzeti u roku od 15 radnih dana.  

Rokovi utvrđeni u odredbama iz stavka 1. i 2.  počinju teći narednog dana od dana ostavljanja obavijesti o prispijeću pošiljke, odnosno od dana prispijeća za pošiljke adresirane na poste restante.