You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x
Mitovi i flora 2022. - Božica Morana i čempres
Mitovi i flora 2022. - Božica Morana i čempres
Božica osvete i smrti Morana kći je Peruna, vrhovnog boga slavenskog panteona, a predstavlja božicu ...
Vidi više
Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj - Saborna crkva Svete Trojice
Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj - Saborna crkva Svete Trojice
Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru sagrađena je 1873. godine i predstavljala je jedan od simbola ...
Vidi više
Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj - Franjevačka crkva sv. Petra i Pavla
Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj - Franjevačka crkva sv. Petra i Pavla
Prije turskih osvajanja grad Mostar je imao više rimokatoličkih crkava, a zadnja je srušena ...
Vidi više
Arheološko blago 2022. - Vitkov stećak
Arheološko blago 2022. - Vitkov stećak
Vitkov stećak, srednjovjekovni nadgrobni spomenik, bio je najljepši i najbogatiji stećak nekropole ...
Vidi više
Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj - Karađoz-begova džamija
Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj - Karađoz-begova džamija
Karađoz-begova džamija u Mostaru je sagrađena 965. hidžretske godine (1557/58. n.e.). Zadužbina je najvećeg ...
Vidi više
Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj – Sinagoga
Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj – Sinagoga
Sinagoga u Mostaru nacionalni je spomenik BiH. Prvi židovski doseljenici u Mostar, prema arhivskim zapisima ...
Vidi više
Svjetski dan knjige i autorskih prava
Svjetski dan knjige i autorskih prava
Svake godine 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava s ciljem promicanja čitanja, ...
Vidi više
Svjetski dan radioamatera - Zajednica radioamatera Herceg Bosne
Svjetski dan radioamatera - Zajednica radioamatera Herceg Bosne
Za radioamatere nikakve granice nisu prepreku. Svoja znanja i iskustva s područja tehnike i tehnologija ...
Vidi više
Međunarodni dan sporta za razvoj i mir - Golf loptica
Međunarodni dan sporta za razvoj i mir - Golf loptica
Motiv izdanja maraka tiskanih u povodu Međunarodnog dana sporta za razvoj i mir je golf, jedan od najstarijih ...
Vidi više
Međunarodni dan sporta za razvoj i mir - Golf
Međunarodni dan sporta za razvoj i mir - Golf
Motiv izdanja maraka tiskanih u povodu Međunarodnog dana sporta za razvoj i mir je golf, jedan od najstarijih ...
Vidi više
EUROPA 2022. - BLOK - Perun
EUROPA 2022. - BLOK - Perun
Priče i mitovi zajednička su tema za izdanja poštanskih maraka EUROPA 2022. koje izdaju sve ...
Vidi više
EUROPA 2022. - BLOK - Mokoš
EUROPA 2022. - BLOK - Mokoš
Priče i mitovi zajednička su tema za izdanja poštanskih maraka EUROPA 2022. koje izdaju sve ...
Vidi više