You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Korištenje poštanskih pretinaca u poštanskom uredu

Hrvatska pošta Mostar Vam nudi uslugu korištenja poštanskog pretinca u odabranom dostavnom poštanskom uredu.

Ukoliko primate više poštanskih pošiljaka, ova usluga je idealna za Vas! Dovoljno je sklopiti ugovor o uručenju pošiljaka putem poštanskog pretinca. Uvjet je da redovito (svakog uredovnog dana dostavnog poštanskog ureda) preuzimate pošiljke iz svog pretinca.

S Hrvatskom poštom Mostar možete dogovoriti da se pojedine poštanske pošiljke prispjele na poštanski pretinac uručuju redovitom dostavom na Vašu adresu. Poštanski pretinci su dostupni u dostavnim poštanskim uredima.

Od 1. siječnja 2023. mjesečna naknada za uporabu jednog poštanskog pretinca za isporuku svih pošiljaka izuzev žurnih iznosi 4,50 KM, a za isporuku svih pošiljaka uključujući i žurne iznosi 10,00 KM.  Punomoći za poštanske pretince (čuvanje i ovjeravanje svake punomoći) i dalje se naplaćuju u iznosu od 3,30 KM.

Mogu li se pošiljke Brze pošte preuzimati u poštanskom pretincu?

Za pošiljke Brze pošte i ostale žurne pošiljke se mora podnijeti zahtjev. Predviđena su dva zahtjeva, jedan za sve pošiljke osim žurnih i drugi za sve pošiljke.

Za pružanje usluge korisnici/ugovaratelji usluga će plaćati mjesečnu naknadu za uporabu jednog poštanskog pretinca za isporuku svih pošiljaka izuzev žurnih kako smo naveli, u iznosu od 4,50 KM, a za isporuku svih pošiljaka uključujući i žurne u iznosu od 10,00 KM. Usluga korištenja poštanskog pretinca je oslobođena plaćanja PDV-a sukladno članku 24. stavak 1. Zakona o PDV.

Način naplate mjesečne naknade

Za pravne i fizičke osobe koje nemaju sklopljen ugovor o prijenosu poštanskih pošiljaka (ugovor o kreditiranim uslugama) mjesečna naknada će se naplaćivati unaprijed za tekuću godinu u jednokratnom iznosu, a korisnicima/ugovarateljima koji imaju sklopljen ugovor o prijenosu poštanskih pošiljka ista će se naplaćivati mjesečno u sklopu fakture za prijenos poštanskih pošiljaka kao posebna stavka.

Korisnici/ugovaratelji koji nemaju sklopljen ugovor o prijenosu poštanskih pošiljaka, a sklope ugovor o korištenju poštanskog pretinca tijekom kalendarske godine plaćat će jednokratnu naknadu u iznosu razmjernom broju mjeseci korištenja usluge u tekućoj kalendarskoj godini uključujući mjesec u kojem se ugovor počinje primjenjivati.

Zahtjeve za korištenje poštanskog pretinca u poštanskom uredu možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Zahtjev za uporabu poštanskog pretinca u poštanskom uredu

Skupni zahtjev za uporabu poštanskog pretinca u poštanskom uredu