You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Izravna pošta je usluga čiji su predmet poštanske pošiljke koje se sastoje isključivo od
oglasnog i marketinškog ili reklamnog materijala (letci, katalozi, brošure, reklamni uzorci,
promotivne novine, časopisi, promotivni CD i sl.) koji sadrži istovjetnu poruku, izuzev imena,
adrese, identifikacijske oznake primatelja te drugih izmjena koje ne mijenjaju sadržaj poruke,a koje se šalju najmanje na 30 adresa koje je pošiljatelj označio na pošiljkama i na njihovim omotima.

Više pogledajte:

Namjena usluge Izravna pošta

Cjenik