You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x
Korisnicima koji svakodnevno predaju veću količinu pošiljaka Hrvatska pošta d.o.o. Mostar omogućuje kreditiranje odnosno plaćanje obavljenih usluga na kraju mjeseca po ispostavljenoj fakturi.

 

Sva pravne osobe registrirane u BiH koje svaki mjesec imaju količinu pošiljaka čija poštarina prelazi 100 KM mogu sklopiti ugovor sa Hrvatskom poštom d.o.o. Mostar o kreditiranju. Zahtjev za sklapanje ugovora se podnosi u pripadajućem poštanskom uredu. Na kredit se mogu predavati sve pismovne pošiljke, vrijednosna pisma, paketi i poštanske uputnice.


Zahtjev za kreditiranom uslugom predaje se u pripadajućem poštanskom uredu.