You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Arhivu javnih nabavki možete pogledati na:

Periodični pregled i ispitivanje hidrantske mreže, periodični pregled ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i detekciju požara (vatrodojavni sustavi) i periodični i kontrolni pregled vatrogasnih aparata

Nabava tiskanica i obrazaca

Nabava likovnih idejnih rješenja za poštanske marke i prateće materijale prema Programu izdavanja prigodnih i redovitih poštanskih maraka u 2024. godini

Usluge uspostave i slanja poruka putem online poslovnog kanala HP Mostar

Nabava usluge dizajna i grafičke pripreme promotivnog materijala

Nabava usluge održavanja motornog vozila iz Citroen programa u jamstvenom roku

Nabave usluge održavanja i razvoja aplikacija za pozadinsko poslovanje

Nabava pretplate i podrške za Certificiranu Database Platformu s inkorporiranim IBM Informix produktima

Nabava usluga održavanja objekata

Nabava barkod čitača za šaltere

Nabava tiskanica i obrazaca

Nabava i isporuka HCL Domino - Lotus licenci

Nabava i isporuka MS Office 365 licenci

Nabava goriva i dvotaktola za PP3 i PP4

Nabava usluga održavanja objekata

Nabava usluge dizajna i grafičke pripreme promotivnog materijala

Nabava selotejp trake za oznakom Brze pošte

Nabava računala i monitora

Nabava plastičnih sigurnosnih vezica za zatvaranje poštanskih vreća

Nabava i isporuka HCL Domino - Lotus licenci

Nabava radova na krečenju poštanskih ureda HP d.o.o. Mostar

Najam putničkih vozila

Nabava usluge održavanja motornih vozila u jamstvenom roku (Renault, Citroen, Iveco)

Nabava likovnih idejnih rješenja za poštanske marke i prateće materijale prema Programu izdavanja prigodnih i redovitih poštanskih maraka u 2023. godini.

Nabava usluge održavanja vozila marke Toyota nakon isteka jamstvenog roka

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja za 2022.godinu

Najam sustava za satelitsko praćenje vozila sa izvještajnim sustavom o vozilima

Nabava likovnih idejnih rješenja za poštanske marke i prateće materijale prema Programu izdavanja prigodnih i redovitih poštanskih maraka u 2023. godini

Nabava usluge vanjske revizije financijskih izvješća HP d.o.o. Mostar za 2022. i 2023. godinu

Nabava i isporuka sredstava za čišćenje

Nabava usluge održavanja motornih vozila iz VW programa nakon isteka jamstvenog roka (PP3, PP4 i PP5) i održavanja Toyota vozila nakon isteka jamstvenog roka

Nabava usluge održavanja mrežno komunikacijske infrastrukture

Licence za bazu podataka uz jednogodišnju podršku

Nabava i isporuka tiskanica

Nabava usluge održavanja šalterskih pisača

Nabava i isporuka goriva i dvotaktola

Nabava poslovnih poklona s logom

Nabava usluga fizičke i tehničke zaštite novca i vrijednosti u prijenosu i prijevozu, fizičkog osiguranja štićenih prostora, nadzor, intervencija i izvještavanje

Nabava usluge održavanja motornih vozila iz VW programa nakon isteka jamstvenog roka (PP1, PP2 i PP3)

Nabava usluga fizičke i tehničke zaštite novca i vrijednosti u prijenosu i prijevozu, fizičkog osiguranja štićenih prostora

Nabava PVC vrećica i samoljepljivih džepića

Nabava teretnih vozila

Isporuka VMware i Veeam licenci

Nabava usluge vanjske revizije  financijskih izvješća HP d.o.o. Mostar za 2022. i 2023. godinu

Nabava goriva i dvotaktola za PU Seonjaci

Nabava usluge procijene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnom okolišu i izrada akta o procijeni rizika za Hrvatsku poštu d.o.o. Mostar

Nabava i isporuka lož ulja

Nabava usluge kreiranja objava na službenim društvenih kanalima HP Mostar

Tisak i isporuka poštanskih maraka, FDC-ova i MC-ova

Nabava usluge periodičnog pregleda i ispitivanja hidrantske mreže, periodičnog pregleda ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i detekciju požara (vatrodojavni sustavi) i periodičnog i kontrolnog pregleda vatrogasnih

Nabava teretnih vozila

Nabava usluge procijene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnom okolišu i izrada akta o procijeni rizika za Hrvatsku poštu Mostar

Tisak promotivnih materijala

Nabava i isporuka jedmogodišnjih HCL Lotus Domino Collaboration Express licenci

Nabava PVC vrećica i samoljepljivih džepića

Nabava usluge dizajna i grafičke pripreme promotivnog materijala

Nabava usluge čišćenja zgrada

Tisak i isporuka adresnica

Najam putničkih vozila

Usluge odvjetničkog zastupanja

Nabava računala i monitora

Nabava likovnih idejnih rješenja za poštanske marke i prateće materijale prema Programu izdavanja prigodnih i redovitih poštanskih maraka u 2022.

Nabava usluge odobravanja kredita

Nabava i isporuka goriva i dvotaktola

Javni poziv za pružanje usluga seminari, edukacije 2021

Nabava goriva i dvotaktola

Nabava usluga osiguranja motornih vozila AO i AK

Nabava usluge održavanja vozila nakon isteka jamstvenog roka iz programa Renault, Mercedes i Dacia

Nabava grafičke pripreme-oblikovanja za poštanske marke i prateće materijale

Obavijest o nabavi - Usluge održavanja virtualizacijske platforme data centra

Nabava usluga osiguranja - osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i kolektivno osiguranje

Ispravka obavijesti-Nabava usluga osiguranja motornih vozila AO i AK

Nabava usluge pregleda sustava tehničke zaštite, servisiranja i održavanja sustava tehničke zaštite i sustava vatrodojave

Nabava i isporuka bar code zaljepnica

Ispravka za obavijest o nabavi - nabava auto guma za službena vozila HP d.o.o. Mostar

Nabava auto guma za službena vozila HP d.o.o. Mostar

Nabava likovnih idejnih rješenja za poštanske marke i prateće materijale prema Programu izdavanja prigodnih i redovitih poštanskih maraka u 2022. godini

Nabava usluge održavanja i razvoja sustava podrške rada Službe za korisnike

Nabava mrežne opreme

Zakup billboard površina za reklamiranje

Usluge čišćenja poštanskih ureda-poslovnica HP d.o.o. Mostar

Nabava i isporuka lož ulja

Poziv - periodični liječnički pregled radnika

Izrada i isporuka namještaja za poštanske urede (izložbene vitrine-police)

Nabava tonera i tinte za printere, fax i kopir aparate

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju - nabavu usluga održavanja printera OCE VARIO PRINT 6180, OCE 4110, Ricoh 8120s za rad Hibridne pošte

Uređenje vanjskog izgleda poslovnica, poštanskih ureda, izrada i montaža vanjskih oznaka, reklama, natpisa na poslovnim prostorima

Obavijest o nabavi - Digitalni tisak, isporuka i lijepljenje promotivnog materijala velikog formata