You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Odluka o poništenju nabave odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu službenih torba za poštare, pomoćne pošt.radnike i poštare operatere

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluge održavanja motornog vozila iz Citroen programa u jamstvenom roku

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga održavanja objekata

Odluka o poništenju postupka javne nabave -održavanje i razvoj aplikacija za pozadinsko poslovanje

Odluka o poništenju postupka javne nabave tiskanica i obrazaca

Odluka o poništenju nabave isporuka goriva i dvotaktola za PP3 i PP4

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluge dizajna i grafičke pripreme promotivnog materijala

Odluka o poništenju postupka javne nabave za nabavu usluge odrzavanja motornih vozila u jamstvenom roku za Citroen

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga održavanja objekata

Odluka o poništenju nabave odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isoruku HCL Domino - Lotus licenci

Odluka o poništenju nabave odabira najpovoljnijeg ponuditelja za usluge održavanja motornih Toyota vozila - Lot 4

Odluka o otkazivanju postupka nabave usluge vanjske revizije financijskih izvješća HP Mostar za 2022. i 2023. godinu

Odluka o poništenju nabave za gorivo i dvotaktol Mreža PU Seonjaci - Lot 7

Odluka o poništenju nabave odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu goriva i dvotaktola za Lot 1,2,3,4,5,6

Odluka o poništenju postupka javne nabave- Grupa ponuditelja Delta Security d.o.o. Čitluk i Securitas d.o.o. Sarajevo

Odluka o poništenju nabave najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu teretnih vozila za Lot 1-manje teretno vozilo

Odluka o otkazivanju ugovora za nabavu i isporuku goriva i dvotaktola

Odluka o poništenju nabave usluge procjene rizika na radnim mjestima,u radnom okolišu i izradi akta o procjeni rizika

Odluka o poništenju nabave odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja motornih vozila iz VW programa za Lot 2 (PP3)

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluge vanjske revizije financijskih izvješća

Odluka o poništenju nabave isporuke goriva i dvotaktola - Lot 11

Odluka o poništenju javne nabave PVC vrećica i samoljepljivih džepića

Odluka o otkazivanju postupka javne nabave isporuka lož ulja za lotove 1, 2 i 4

Odluka o poništenju postupka nabave usluge čišćenja Lot 3

Odluka o poništenju postupka nabave najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja i razvoja sustava za podršku rada

Odluka o poništenju javne nabave usluge održavanja vozila nakon isteka jamstvenog roka iz programa Renault, Mercedes i Dacia