You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Postupci nabava na koje se ne primjenjuje zakon o javnim nabavama

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude - Nabava tiskanica- roba za daljnju prodaju

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude - Nabava tiska letka sa sadržajem roba za dalju prodaju

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude - Tisak omota za godišnje zbirke

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude - Nabava usluga održavanja produkcijskih printera

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude - Tisak prazne filatelističke mape

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude - Nabava R obrazaca za potrebe Hibridne pošte

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude - Tisak prazne filatelističke mape

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude - Nabava tiskanica za dalju prodaju

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude - Tisak prazne filatelističke mape

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude - Povratnice u formatu A4 za daljnju prodaju

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju - nabava tiska i isporuke omota za zbirke i mape

Bankarske usluge - poziv za dostavu ponuda 2021.

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju - Nabava R obrazaca za potrebe Hibridne pošte

Odluka o poništenju postupka nabave odabira najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba za dalju prodaju - R obrazaca za potrebe Hibridne pošte HP d.o.o. Mostar

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju - održavanja i razvoja produkcijskog software-a (sustava za produkciju dokumenata varijabilnog sadržaja)

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju - stroj za kuvertiranje

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju - nab. i isp. tis. za potrebe HP d.o.o. Mostar - travanj, 2021.

Poziv za dostavu ponuda - usluge održavanja i razvoja PostCash aplikacije - ponovljeni postupak

Poziv za dostavu ponuda - usluge održavanja i razvoja PostCash aplikacije

Nabava tiska letka sa sadržajem

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju - nabava usluge najma opreme za kuvertiranje sa uključenim potpunim održavanjem

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju - nabava i isporuka tiskanica za daljnju prodaju za potrebe HP d.o.o. Mostar - veljača, 2020.

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju - nabava i isporuka tiskanica za daljnju prodaju za potrebe HP d.o.o. Mostar

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude za nabavu usluga održavanja printera OCE VARIO PRINT 6180, OCE 4110, Ricoh 8120s za rad

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju - nabava bankarskih usluga

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju održavanje i razvoj informacijskog sustava za produkciju dokumenata

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju R obrasci

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude održavanje stroja za kuvertiranje

Poziv za dostavu neobvezujuce ponude po pozivnom natjecaju - produkcijski printer

Poziv za dostavu neobvezujuće ponude po pozivnom natječaju