You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Nabavu najma vozila putem operativnog leasinga za LOT 1-Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  za nabavu Najma vozila putem operativnog leasinga za LOT 2-Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za najam vozila putem operativnog leasinga Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo-Guma M d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i ugradnju sustava tehničke zaštite u štićenim prostorima Agencija Delta Security d.o.o. Čitluk

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu tiska i isporuke adresnica Fram-Ziral d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja Renault,Mercedes i Dacia vozila

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja Renault,Mercedes i Dacia vozila

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu označavanja novog poslovnog objekta GPLS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku goriva i dvotaktola

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu tiska letka sa sadržajem roba za dalju prodaju Unioninvestplastika d.d. Sarajevo

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu HCL Domino Collaboration Express licenci

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu stroja za sortiranje paketa

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge prijevoza između poštanskih centara GS ŠPED d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku sredstava za čišćenje

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge čišćenja

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu grafičke pripreme za poštanske marke i prateće materijale Shift d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu jednoslojnih bar code naljepnica s predtiskom Agens d.o.o. Zagreb

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge osiguranja motornih vozila A-O i A-K

Odluka o nabavi najpovoljnijeg ponuditerlja za nabavu viličara

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu uredskog materijala Osvit M d.o.o. Mostar

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja infrastrukture data centra

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu paketomata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za Nabavu auto-guma za službena vozila HP d.o.o. Mostar -Guma  VP 200 d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu goriva i dvotaktola za Lot 4

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu goriva i dvotaktola za Lot 3

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu goriva i dvotaktola za Lot 2

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu goriva i dvotaktola za Lot 1

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu pokretnih kontejnera

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu licence za korištenje računalnog programa za verifikaciju identiteta

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu polica za visoko regalno skladište Misir BMJ d.o.o. Široki Brijeg

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu obnove licenci za antivirusnu zaštitu

Odluka o nabavi najpovoljnijeg ponuditelja  za nabavu usluga održavanja produkcijskih printera Optima d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu mrežne opreme

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi u postupku nabave računala i monitora

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu PVC vrećica i samoljepljivih džepića za brzu poštu Modepack d.o.o. Velika Gorica

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku lož ulja Lot 4 PU Odžak i PU Domaljevac Almy d.o.o. Zenica

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku Lož ulja Lot 3 PU Jajce Almy d.o.o. Zenica

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku lož ulja - Lot 2 PU Livno Zabrišće B&M d.o.o. Livno

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku lož ulja  Lot 1 PU Posušje Almy d.o.o. Zenica

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu namještaja za opremanje ureda

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu namještaja za opremanje ureda

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge kreiranja objava na službenim društvenim kanalima

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge razvoja i izmjena PostlS aplikacije za poštansko poslovanje

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu tiska prazne filatelističke mape za daljnju prodaju- Print Team d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu službenih torba za poštare,pomo·ne pošt.radnike i poštare-operatere Galko d.o.o.

Odluka o proglašenju pobjednika natječaja za izradu likovnih rješenja Lot 10

Odluka o proglašenju pobjednika natječaja za izradu likovnih rješenja Lot 9

Odluka o proglašenju pobjednika natječaja za izradu likovnih rješenja Lot 8

Odluka o proglašenju pobjednika natječaja za izradu likovnih rješenja Lot 6

Odluka o proglašenju pobjednika natječaja za izradu likovnih rješenja Lot 5

Odluka o proglašenju pobjednika natječaja za izradu likovnih rješenja Lot 4

Odluka o proglašenju pobjednika natječaja za izradu likovnih rješenja Lot 3

Odluka o proglašenju pobjednika natječaja za izradu likovnih rješenja Lot 2

Odluka o proglašenju pobjednika natječaja za izradu likovna rješenja Lot 1

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluga osiguranja imovine, od odgovornosti i kolektivno osiguranje

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu računala i monitora

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu poslovnih poklona s logom

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu obnove jednogodišnje podrške za Oracle database SE2

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu tonera Antonio Commerce d.o.o. Mostar

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu servera za backup Combis d.o.o. Sarajevo

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu R obrazaca za potrebe Hibridne pošte - Fram Ziral d.o.o. Mostar

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava tiska prazne fil. mape- Print Team

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu pretplate i podrške za Vatrozid licence i e-mail zaštita za NSA 3700-U

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga periodično pregled i ispitivanja hidrantske mreže, periodičog pregled ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i detekciju požara (vatrodojavni sustavi)

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja i razvoja aplikacija za pozadinsko poslovanje

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge dizajna i grafičke pripreme promotivnog materijala

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge odvjetničkog zastupanja

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge uspostave i slanja poruka putem online poslovnog kanala HP Mostar

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu pretplate i podrške za Certificirane Database Platforme s inkorporiran

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - Lot 2. Digitalni tisak, isporuka i lijepljenje promotivnih materijala velikog formata

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - Lot 1. Tisak promotivnih materijala za potrebe marketinga

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu barkod čitača za šaltere

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu tiska omota za godišnje zbirke

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu računala i monitora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku goriva i dvotaktola za PP3 i PP4

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu mopeda Libero sport d.o.o. Tuzla

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge odvjetničkog zastupanja

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku MS Office 365 licenci

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku HCL Domino - Lotus licenci

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja računalne opreme i uredskih pisača Optima d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu službene odjeće za šalterske radnike

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu adresnica za Brzu poštu

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu selotejp trake za oznakom Brze pošte

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja motornih vozila u jamstvenom roku za Iveco

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja motornih vozila u jamstvenom roku za Renault

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu plastičnih sigurnosnih vezica za zatvaranje poštanskih vreća

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu teretnih vozila Lot 2. - Veća teretna vozila

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu teretnih vozila Lot 1. - Manja teretna vozila

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu proširenja memorije procesora u data centru

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu najma centraliziranog sustava za ispis, kopiranje i skeniranje

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i ugradnju nadzornih i sigurnosnih sustava

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu najma putničkih vozila

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja stroja za kuvertiranje

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava radova na krečenju poštanskih ureda HP d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju  za nabavu usluge održavanja vozila marke Toyota nakon isteka jamstvenog roka

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge grafičke pripreme za poštanske marke i prateće materijale

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu tiska samoljepivih poštanskih maraka Agens d.o.o. Zagreb

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge servisiranja i održavanja sustava tehni·ke zaštite Delta Security d.o.o

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za najam sustava za satelitsko praćenje vozila sa izvještajnim sustavom o vozilima

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluga vanjske revizije financijskih izvješća za 2022. i 2023. god.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za Zakup billboard površina i lijepljenje plakata ELITE MEDIA group d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja motornih vozila iz VW programa za PP5 Zeko promet d.o.o. Odžak - Lot 3

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja motornih vozila iz VW programa za PP4 Unitrade d.o.o. Ljubuški - Lot 2

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja motornih vozila iz VW programa za PP3 Mikron Buljan d.o.o. Livno - Lot 1

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu mopeda Libero sport d.o.o. Tuzla

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu službene obuće Ax-Soling d.o.o. Grude

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu auto guma za službena vozila HP  Mostar - GUMA VP 200 d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu teretnog vozila Auto Nuić d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku šalterskih pisača - Optima d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja mrežno komunikacijske infrastrukture - UNIS Telekom d.d. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku sredstava za čišćenje -  Eurosan d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku goriva i dvotaktola  za Mrežu PU Lot 1.,2.,3.,4.,5.,6. - Holdina d.o.o. Sarajevo

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu licence za bazu podataka uz jednogodišnju podršku - Bilog d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu tiska i isporuke poštanskih maraka,FDC-ova i MC-ova - AKD d.o.o. Zagreb

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge periodičnog pregleda hidrantske mreže i vatrodojavni sustavi - ZIK d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge procjene rizika na radnim mjestima za HP d.o.o. Mostar - Monsun d.o.o.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluga fizi·ke i tehni·ke zaštite novca u prijenosu i prevozu-Delta Security

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu PVC vrećica i samoljepljivih džepića-Weltplast d.o.o. Posušje

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge vanjske revizije financijskih izvješća HP d.o.o. Mostar za 2022. i 2023 - Revizija Fircon d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za isporuku VMware i Veeam licenci - IT Systems d.o.o. Sarajevo

Odluka o poništenju postupka nabave najpovoljnijeg ponuditelja za gorivo i dvotaktol za PU Seonjaci

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku lož ulja Lot 3 - Almy d.o.o. Zenica

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku lož ulja Lot 2 - Zabrišće B&M d.o.o. Livno

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku lož ulja Lot 1 - Almy d.o.o. Zenica

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluga kreiranja objava na službenim društvenim kanalima HP Mostar - Degordian d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja šalterskih pisača Optima d.o.o. Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu teretnih vozila za Lot 2-veće teretno vozilo

Odluka o dodjeli ugovora drugo rangiranom ponuditelju za nabavu i isporuku goriva i dvotaktola

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku tiskanica-Birotehnik Komerc d.o.o. Sarajevo

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu službene odjeće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge održavanja motornih vozila iz VW programa Lot 1-PP1,PP2-M.R.M.d.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu digitalnog tiska, isporuke i lijepljenja promotivnih materijala velikog formata

Odluka onajpovoljnijem ponuditelju  za nabavu tiska promotivnog materijala za potrebe marketinga

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge izrade procjene ugroženosti štićenog prostora i elaborata zaštite

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku goriva i dvotaktola Lot1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu najma putničkih vozila - Guma X d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge dizajna i grafičke pripreme promo.materijala-Shift obrtnička radnja

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge čišćenja zgrada HP d.o.o. Mostar-ISS d.o.o. Široki Brijeg

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu tiska i isporuke adresnica

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu računala i monitora

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku jednogodišnjih HCL Lotus Domino Collaboration Express licenci-Select M

Odluka o proglašenju pobjednika Natječaja za izradu idejnog rješenja, Lot 4

Odluka o proglašenju pobjednika Natječaja za izradu idejnog rješenja, Lot 3

Odluka o proglašenju pobjednika Natječaja za izradu idejnog rješenja, Lot 2

Odluka o proglašenju pobjednika Natječaja za izradu idejnog rješenja, Lot 1

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge čišćenja poslovnica HP d.o.o. Mostar, PP4

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za odvjetničke usluge

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za odvjetničke usluge

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge odobravanja kredita

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku goriva i dvotaktola mreža PU Novi Travnik i PU Uskoplje

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi za isporuku lož ulja, Lot 3 - PP4 PU Jajce

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu i isporuku bar code zaljepnica Agens d.o.o. Zagreb

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluga održavanja i razvoja sustava za podršku rada Službe za korisnike Unis t

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu auto guma za službena vozila HP Mostar-Guma VP200 d.o.o. Mostar

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge osiguranja imovine, osig. od odgovornosti i kolektivno osig. - Grupa ponuditelja Triglav osiguranje i Sarajevo osiguranje

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge pregleda sustava tehničke zaštite - Agencija Delta security d.o.o. Čitluk

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi nabava usluge čišćenja - Atalian Global Services BH d.o.o.

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi za nabavu usluge čišćenja - Eurosan d.o.o.

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi za nabavu usluge čišćenja - Eurosan d.o.o.

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja vozila nakon isteka jamstvenog roka-M.R.M.d.o.o. Ljubuški

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi Lot 4 PU Domaljevac PU Orašje -BTG d.o.o. Tomislavgrad

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi Lot 3 PU Jajce -Almy d.o.o. Zenica

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi Lot 1 PU Posušje -BTG d.o.o. Tomislavgrad

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi- Lot 3-Ecotime d.o.o. Sarajevo

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi- Lot 2-Atalian Global Services BH d.o.o

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi- Lot 1-Atalian Global Services BH d.o.o

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu Tisak i isporuka omota za zbirke i mape Print Team d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge održavanja virtualizacijske platforme data centra Combis d.o.o. Sarajevo

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge osiguranja motornih vozila A-O i A-K Croatia osiguranje d.d. Mostar

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi A&M Company d.o.o. Sarajevo-Lot 1

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi  Ecotime d.o.o. Sarajevo -Lot 2

Odluka o dodjeli ugovora sljedećem na rang listi A&M Company d.o.o. Sarajevo-Lot 3

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu usluge zakupa billboard površina za reklamiranje Inter Connect d.o.o. Mostar

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za nabavu izrade i isporuke namještaja za poštanske urede - Niz d.o.o. Mostar