You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Kako realizirati uslugu?

Prijem PostPak pošiljaka se obavlja u poštanskom uredu. Za ugovorene komitente HP Mostar prijem se može obaviti i na adresi pošiljatelja temeljem njegovog posebnog zahtjeva (ili ugovora) pozivom na besplatni info telefon 080 088 088.