You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Prigovor i reklamacije

Korisnici usluge PostPak prigovor mogu uputiti preko službene web stranice HP Mostar www.post.ba, na e-mail korisnicka.sluzba@post.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 088 088, a za međunarodne pozive na +387 36 445 045.

Korisnik PostPak usluge može podnijeti pisani prigovor u roku od šest (6) mjeseci od dana predaje pošiljke pružatelju usluga ukoliko smatra da pošiljka nije uručena primatelju ili je uručena sa zakašnjenjem, odnosno da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti.