You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

PostPak pošiljka je otkupna poštanska pošiljka u međunarodnom prometu, a koristi se u razmjeni pošiljaka između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. PostPak pošiljke mogu se također poslati između BiH i Hrvatske ali za sada bez usluge "Otkupnina".

Usluga podrazumijeva isključivo otkupne poštanske pošiljke koje smiju sadržavati pisano priopćenje, dokumente, robu i druge predmete.

Pošiljatelju se izdaje odgovarajuća potvrda o primitku pošiljke (jedan primjerak Adresnice), a pošiljka se uručuje primatelju uz potpis i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljatelja.

Na PostPak pošiljke, na za to predviđeno mjesto na Adresnici, pošiljatelj je obvezan naznačiti iznos otkupnine koji će mu se uplatiti međunarodnom elektroničkom uputnicom nakon uručenja pošiljke i naplate otkupnog iznosa od primatelja.

Najveći dozvoljeni iznos pojedinačne uplate/isplate uputnice je 999,00 EUR.

Uplata/isplata otkupnog iznosa će se obavljati isključivo E-uputnicom u valuti KM.

Maksimalne dimenzije PostPak pošiljke ne smiju biti veće od 3.000 mm u zbroju dužine i opsega (na najširem dijelu poprečno), s tim da najveća dimenzija ne može biti veća od 1.500 mm. Pošiljka može biti mase do 30 kilograma.