You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Rokovi uručenja

Rok uručenja PostPak pošiljke je do 3 (tri) radna dana od dana puštanja pošiljke u poštansku mrežu nakon obavljenog carinskog postupka u odredišnoj državi.

U rokove prijenosa ne računaju se zastoji u prijenosu izazvani nepredviđenim okolnostima na koje pošta ne može utjecati (npr. uslijed djelovanje više sile, vrijeme provedeno na carini i sl.).