You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Ugovaranje usluge

Ugovor o pružanju usluga prijenosa pošiljaka „Brze pošte“ se može sklopiti s klijentima koji to žele.

Ugovorom ugovorne strane uređuju međusobna prava i obveze vezane za pružanje usluga prijenosa pošiljaka „Brze pošte“ u unutarnjem poštanskom prometu tj. na području Bosne i Hercegovine.

Za sve informacije o sklapanju ugovora dovoljno je nazvati "Brzu poštu" na broj 1323.