You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Web aplikacija za prikup

Web aplikacija omogućuje korisnicima preglednije i lakše korištenje usluge. Jednostavnom prijavom na aplikaciju, korisnik kreiranjem naloga automatski šalje nalog za daljnju obradu i preuzimanje pošiljaka na određenoj adresi, te ima uvid u sve prethodne poslane naloge i statuse istih.

Za sve informacije o web klijentskoj aplikaciji i sklapanju ugovora dovoljno je nazvati 1323.

Web aplikaciju za prikup pošiljki za korisnike usluge Hrvatske pošte Mostar možete pronaći na ovom LINK-U.