You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Reklamacije

Korisnici usluge "Brze pošte" prigovor mogu uputiti preko službene web stranice HP Mostar.

Korisnik usluge "Brze pošte" može podnijeti pisani prigovor u roku od trideset (30) dana od dana predaje pošiljke brze pošte.

Prigovor se podnosi na obrascu „Reklamacije“ i salje na e-mail: korisnicka.sluzba@post.ba ili fax 036 445 022

Obrazac "Reklamacije"