You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

x

Uručenje poštanskih pošiljaka

Poštanske pošiljke uručuju se u pravilu osobno primatelju, zakonitom zastupniku ili osobi koju je on ovlastio za primanje pošiljaka. Iznimno, pojedine vrste pošiljaka mogu se uručiti odraslom članu kućanstva, osobi stalno zaposlenoj u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja, te putem posrednika (poduzeće, hotel, odmaralište, bolnica i sl.).

Primatelj preporučene pismovne pošiljke, pošiljke s potvrđenim uručenjem, vrijednosnog pisma, EMS pošiljke, paketa i poštanske uputnice, obvezan je potvrditi primitak pošiljke svojim potpisom te upisati nadnevak primitka.

Za potvrđivanje primitka pošiljke ne može se upotrijebiti obična olovka.

Primatelj može odbiti primitak pošiljke i u tom slučaju na pošiljku upisuje zabilješku ''NE PRIMAM'' koju ovjerava svojim potpisom.

Poštanske pošiljke uručuju se dostavom na adresu primatelja ili isporukom u poštanskom uredu.
Svaki poštanski ured s dostavnim područjem ima uže, šire, a može imati i najšire dostavno područje.

Dostava poštanskih pošiljaka, odnosno uručenje poštanskih pošiljaka na adresi primatelja obavlja se u pravilu:

- na užem dostavnom području svaki radni dan poštanskog ureda
- na širem dostavnom području svaki drugi radni dan poštanskog ureda
- na najširem dostavnom području jednom u tjednu